2010 - TEAM SRO

Prejsť na obsah

2010

GALÉRIA
2010
ZALÁMANÁ - rekonštrukcia lesnej cesty
ŠÁLKOVÁ Priemyselný park - inžinierske siete
SLOVESKÁ ĽUPČA - vodovodná prípojka
RUDLOVSKÝ POTOK - úprava a regulácia
LAZOVNÁ ULICA - Polyfunkčný dom
MATERSKÁ ŠKOLA ODBOJÁROV - rekonštrukcia
TAJOV - kanalizácia
INTERNÁTNA ULICA - rekonštrukcia teplovodu
ZVOLEN Gymnázium - ČOV
Návrat na obsah